Turbă de cea mai bună calitate

Ce este turba? La ce se folosește?

Turba de sphagnum sau turba roșie este rezultatul descompunerii parțiale a mușchiului sphagnum . Are o structura celulară mare care îi permite să absoarbă aerul și apa ca un burete. Deși turba nu conține substanțe nutritive, ea absoarbe nutrienții adăugați și îi eliberează apoi treptat în sol punându-le la dispoziția plantelor. Datorită acestei proprietăți se economisesc elemente nutritive valoroase, care altfel – într-un sol cu o mai mică capacitate de absorbție, sunt pierdute prin scurgere.

Turba roșie se recoltează din mlaștini în care mușchiul de sphagnum s-a descompus lent pe parcursul miilor de ani. În Europa, cele mai întinse suprafețe cu astfel de mlaștini se găsesc în țările baltice: Letonia, Estonia și Lituania. Procesul de recoltare al turbei începe cu săparea unor canale mari care drenează apa și conduc la desecarea mlaștinilor. Pe sufrafețele astfel desecate pot pătrunde combinele speciale care scarifică adânc , scot la suprafață turba, o aspiră în buncăre și o transportă apoi pe platformele de sortare și prelucrare. Turba roșie este un ameliorator organic de sol care contribuie esențial la reglarea nivelului de aer și apă din jurul rădăcinilor plantelor, creând astfel condiții ideale pentru creștere.

Turbă și substraturi din turbă

Folosirea turbei roșii ca substrat de cultură sau în amestecurile de sol are următoarele avantaje:

  • Economisirea apei – turba reține (absoarbe) o cantitate de apă de 20 de ori mai mare decât greutatea proprie , pe care ulterior o eliberează treptat punând-o la dispoziția plantelor
  • Aerisirea solului – amestecată în diferite proporții în solurile grele, argiloase duce la afânarea și aerisirea acestora, solurile devenind astfel mai propice creșterii și dezvoltării plantelor.
  • Legarea solurilor nisipoase – amestecată în solurile nisipoase duce la creșterea gradului de coezivitate a acestora și la creșterea capacității de reținere a apei.
  • Reducerea scurgerilor – datorită capacității mari de absorbție, turba roșie funcționează ca un burete, reducând substațial scurgerile de apă din sol, în acest fel substanțele nutritive din apa de irigare vor fi mai mult timp la dispoziția rădăcinilor. Această capacitate a turbei duce la economisirea cantităților de îngrășămite folosite pentru hrănirea plantelor.
  • Protecția solului – folosirea turbei în ameliorarea solului protejează solul de întărire, compactare și crește concentrația de substanță organică a solului.
  • Ideală pentru compostare – folosirea turbei în realizarea diferitelor composturi este binevenită, accelerează procesul de compostare, reduce mirosurile și optimizează raportul de aer și apă din grămada de compostare.

Tuba roșie se descompune pe durata mai multor ani, mai lent decât compostul care se descompune de regulă într-un an, are un pH acid (3,8-4), este liberă de semințe de buruieni și insecte, nu are săruri sau alte reziduri chimice.

Grădinarii folosesc turba pentru ameliorarea solului din straturile de legume, calitățile acestui ameliorator de sol fiind deosebit de importante pentru obținere unor culturi sănătoase și profitabile. Afânarea solului și implicit aerarea acestuia, reținerea apei în sol, importantă mai ales pentru solurile nisipoase pe care turba le leagă, reducerea scurgerilor și creșterea conținutului de substanță organică în sol, sunt avantaje de necontestat care contribuie esențial la creșterea producțiilor de flori și legume.

Pentru realizarea unor pete de culoare în mijlocul peluzelor de gazon, decupați gazonul pe suprafața dorită, marcând conturul cu un furtun sau o sfoară în cazul în care se dorește un strat cu contur sinuos. Decopertați gazonul și solul de grădină pe o grosime de 6-8 cm , adăugați 2 cm de turbă roșie apoi săpați din nou pentru ca turba să se amestece cu solul. Dacă solul este sărac, se poate adăuga compost bine fermentat, în aceeași proporție în care s-a adăugat turba. Semănați sau plantați răsadurile flori, udați frecvent și cu moderație. Pentru ameliorarea solului din straturile de flori deja existente, îndepărtați solul din jurul plantelor, cu grijă pentru a nu se deranja rădăcinile, adăugați turbă, compost, eventual fertilizați cu îngrășăminte cu eliberare controlată, tasați și nivelați pentru a da un aspect îngrijit, apoi udați.

O peluză verde, luxuriantă, deasă și viguroasă este visul oricărui amator de grădini îngrijite. Pentru aceasta rădăcinile firelor de iarbă trebuie să crească într-un sol organic, bine aerat și cu o umiditate suficientă. Acest lucru se poate realiza cu ajutorul tubei de sphagnum. La peluzele existente, adăugarea unui supliment de turbă pe deasupra solului se face de regulă după scarificarea gazonului, la mijlocul primăverii sau toamna. După o tundere severă, se scarifică gazonul cu o mașină de scarificat puternică care va scoate la suprafață resturile de iarbă uscată și fragmente de sol argilos. După strângerea acestor resturi și greblarea ierbii, se împrăștie turbă pe toată suprafața, insistându-se pe locurile unde iarba crește mai slab sau unde există goluri. Se poate adăuga și compost în turbă , acest lucru sporind cantitatea de nutrienți în sol. Se seamănă suplimentar pe toată suprafața sau numai în goluri, se tăvălugește și se udă. Creșterea calității solului prin adăugarea de turbă se va resimți în bugetul de întreținere al peluzei prin faptul că se va reduce necesarul de apă pentru irigații și vor fi necesare cantități mai mici de îngrășământ. La realizarea unei peluze noi de gazon, este ideal a se administra înainte de frezarea solului o cantitate de cca 1-2 cm de turbă pe suprafața pe care urmează a se însămânța sau monta rulourile de gazon. Este așadar necesară o cantitate de cca 1-2 mc pentru 100 mp de gazon (4-8 baxuri de 250 litri), fapt ce reprezintă într-adevăr o investiție dar costurile se vor recupera în câțiva ani prin reducerea semnificativă a cheltuielilor de întreținere a peluzei.

Pentru ca arborii pe care îi plantăm să se prindă și să vegeteze corespunzător, este nevoie ca rădăcinile să găsească în prima fază a creșterii lor un sol ușor, afânat și bogat în substanță organică. Turba roșie este soluția ideală pentru realizarea acestui deziderat. Pașii unei plantări reușite sunt următorii: săparea unei gropi de 2-3 ori mai mari decât dimensiunile rădăcinilor (balotului sau containerului), afânarea cu cazmaua a fundului gropii și așternerea la fundul gropii a unui pat de nisip/balastru, în cazul în care se plantează specii ce nu suporta stagnarea apei în sol (de obicei bradul sau molidul); se estimează cât pământ este necesar pentru umplerea gropii după plantare și se realizează un amestec din două părți pământ și o parte turbă. Se poate adăuga și compost iar în cazul solurilor prea argiloase nisip (cca 10%); se poziționează planta în groapă pentru plantare și se așează în straturi tasate succesiv pământul ameliorat cu turbă. La sfârșit se formează din pământul săpat un taluz circular în jurul gropii, de forma unei farfurii care va reține apa de ploaie sau din irigații în zona plantei. Compoziția de sol ameliorat cu turbă va avea o capacitate mai mare de reținerea a apei și o textură mai prietenoasă pentru rădăcini față de solul de grădină obișnuit, fapt ce va crea condiții ideale pentru prinderea și creșterea arborelui sau arbustului. De reținut faptul că pentru acest gen de utilizări se va folosi o turbă cu granulație mai mare.

Pentru plantele acidofile cum ar fi rhododendronii, azaleele, ericaceele, afinul și coniferele, turba roșie este un substrat ideal de cultură întrucât pH-ul acesteia este acid (3,8-4). Pentru conifere se va folosi un amestec de plantare cu cca 50% turbă roșie acidă, pentru afin și celelalte plante profund acidofile se poate folosi turba pură, eventual în amestec cu compost (10-15%) și rumeguș de rășinoase. În solurile acide, folosirea turbei se va face cu prudență și se va apela obligatoriu la amendamente cu calcar care să ducă la creșterea pH-ului în cazul în care plantele utilizate nu sunt acidofile. Majoritatea solurilor negre din zona de câmpie și colinară au însă un pH ușor alcalin, astfel încât aportul de turbă roșie acidă nu face decât să regularizeze pH-ul spre neutru, ideal pentru majoritatea plantelor. Deasemenea nu trebuie uitat faptul că aplicarea îngrășămintelor chimice duce la alcalinizarea solului, astfel că folosirea turbei acide contracarează efectul fertilizanților în ceea ce privește pH-ul, aducând nivelul acidității mai aproape de neutru, deci mai pe placul majorității plantelor

Compostul mai este denumit în rândul grădinarilor și aurul negru. Pentru a realiza o grămadă de compostare mai puțin mirositoare și care să fermenteze mai repede, adăugarea turbei de sphagnum este soluția ideală. Adăugați la fiecare strat de materie organică ce urmează a fi compostată un strat de turbă de 4 ori mai mic. Lopătați periodic (la început la 3-4 zile apoi săptămânal) și udați astfe încât să fie permanet relativ umedă grămada de compost la interior. În câteva luni veți obține un compost negru, sfărâmicios și frumos mirositor care vă va fi deosebit de util în activitatea de grădinărit. În general se recomandă folosirea compostului în amestec cu turbă. Turba se descompune mult mai greu decât compostul și reduce astfel tendința de tasare a compostului și menține aerația substratului.

Creșterea plantelor în ghivece este aproape de neconceput fără utilizarea turbei roșii. Oricât de mult ne-am strădui să creăm rețete de amestecuri de sol, oricât de multe ingrediente am folosi – compost, pământ de țelină, pământ de pădure, nisip, perlit, nici unul dintre acestea nu egalează calitățile turbei în ceea ce privește proprietățile de reținere a apei, de menținere a gradului de afânare și aerare a solului. Plantele au cerințe diferite față de pH, textură și umiditate a solului astfel încât rețetele de pământ pentru ghivece diferă. În principiu, cu cât o plantă este mai acidofilă, în compoziție va intra mai multă turbă roșie. Cantitatea de turbă se va reduce în cazul speciilor care pretind o textură mai compactă (de.ex.mușcatele) precum și a acelora care au nevoie de un sol mai puțin umed (portolac). Amestecurile de sol se realizează de producători specializați în acest sens, sau pot fi preparate de grădinari acasă. Din acest motiv, producătorii de turbă și substraturi pun în comercializare 3 categorii, după cum urmează:

  • turbă roșie pură acidă (pH 3,8-4), mărunțită și ciuruită în diferite granulații (0-7mm, 0-20mm, 0-35 mm, 20-40 mm etc) nefertilizată sau slab fertilizată
  • substrat din turbă, similar turbei mărunțite și ciuruite dar cu pH amendat la 5,5-6, relativ neutru deci optim pentru majoritatea plantelor, cu adaos de fertilizanți și aditivi cu rol în creșterea capacității de absorbție a apei
  • amestecuri de sol, pe bază de turbă roșie, turbă neagră, compost, nisip, după rețete specifice diferitelor categorii de plante (amestec de pământ pentru mușcate și petunii, amestec pentru flori de ghiveci, amestec pentru orhidee etc)

Intră în legătură cu noi!

Dacă te-am convins și vrei o ofertă personalizată sau dacă mai ai întrebări, nu ezita să ne contactezi.

Contactează-ne!